Szkoleniowe Rady Pedagogiczne

Nauczyciele korzystający ze szkoleń, warsztatów i kursów mogą być pewni wysokiego poziomu i rzetelności naszych usług. Profesjonalizm został doceniony przez dyrektorów wielu szkół, którzy zapraszają  specjalistów na szkoleniowe Rady Pedagogiczne. W naszej ofercie znajdują się moduły dostosowane do potrzeb środowiska oświatowego, gotowi jesteśmy również przygotować szkolenie zgodnie z Państwa życzeniem. 

Szczególnej uwadze polecamy:

 • Agresja jako rezultat kryzysu wychowania w rodzinie i szkole
 • Bezpieczeństwo dzieci w Internecie
 • Bezpieczeństwo w szkole - działania profilaktyczne      
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Budowanie wizerunku i reputacji szkoły                             
 • Diagnozowanie problemów wychowawczych w klasie
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej         
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z opinią lub orzeczeniem z poradni psychologiczno - pedagogicznej  
 • Etyka zawodu nauczycielskiego
 • Ewaluacja procesu edukacyjnego
 • "Gimnastyka mózgu" - ćwiczenia ruchowe, graficzne i relaksacyjne aktywizujące proces uczenia się
 • Jak aktywizować uczniów do pracy na lekcji?    
 • Jak nauczać, żeby mózg się nauczył - podstawy neurodydaktyki.
 • Jak przeciwdziałać i radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego? 
 • Jak rozmawiać z rodzicami? Szkolny system współpracy             
 • Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie?
 • Jak wspomagać ucznia w wyborze zawodu i poszukiwania pracy?          
 • Konstruowanie i doskonalenie programu profilaktyki
 • Metody aktywizujące w szkole - wykorzystanie gier i ćwiczeń szkoleniowych
 • Nauczyciel przywódcą integrującym grupę
 • Ochrona danych osobowych
 • Planowanie pracy nauczyciela  
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich             
 • Praca z uczniem osiągającym słabe wyniki w nauce       
 • Praca z uczniem zdolnym           
 • Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej            
 • Przemoc i agresja w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu?
 • Psychika ucznia w wieku dojrzewania.
 • Rozwijanie motywacji uczniów do nauki
 • Różne formy organizacyjne procesu nauczania - uczenia się
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Skuteczne zebrania z rodzicami
 • Tablica interaktywna - narzędzie pracy współczesnego nauczyciela
 • Uczeń - sportowiec. Budowanie sukcesu zawodnika.   
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole
 • Wprowadzenie do e - learningu
 • Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, – czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się?  
 • Zasady organizowania wycieczek szkolnych. Zmiany i aktualizacje prawne. 

Zakres merytoryczny oraz czas trwania każdego szkolenia dopasowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
 

Oferta specjalna dla szkół i placówek oświatowych – VOUCHER szkoleniowy

W ramach doskonalenia, dokształcania i podnoszenia poziomu kompetencji pracowników oświaty  oferujemy Państwu możliwość zakupu VOUCHERA na szkolenie Rady Pedagogicznej lub szkolenie dla wybranej grupy nauczycieli/pracowników. Główną zaletą VOUCHERA jest możliwość efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia w danym okresie rozliczeniowym.

VOUCHER na szkolenie:

- upoważnia do realizacji dowolnego szkolenia w terminie mieszczącym się do dnia ważności VOUCHERA,
- gwarantuje stałą cenę szkolenia,
- umożliwia efektywne wykorzystanie środków na szkolenia w danym okresie rozliczeniowym placówki,
- umożliwia wpłatę części kwoty za szkolenia, a dopłatę w kolejnym okresie rozliczeniowym.  
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem (52) 567 – 07 – 07