Animator dziecięcy

450 24

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienie animacji: co to jest animacja, funkcje i rodzaje animacji, cechy dobrego animatora, prawa i obowiązki animatora, dzienny program animacji, praca animatora w Polsce i za granicą.
2. Praca w zawodzie animatora: stres zawodowy, objawy i radzenie sobie ze stresem, przyjemności i trudności pracy animatora.
3. Psychologiczne aspekty w pracy animatora: zasady zachowania, mowa ciała, sztuka komunikacji i porozumiewania się, podstawy psychologii potrzeb człowieka, podstawy retoryki, kreatywność.
4. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą: podstawy psychologii rozwojowej, praca z dziećmi i młodzieżą, budowa zaufania, rozmowa, trudne grupy, motywowanie dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach, bezpieczeństwo, obowiązki animatora, obieg dokumentów, rozmowa z rodzicem, opiekunem.
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna: utrata przytomności, podtopienia i utonięcia, podstawowe zabiegi ratujące życie, resustytacja dzieci i dorosłych, wstrząs anafilaktyczny, krwotoki, urazy kończyn, oparzenia słoneczne, zatrucia, zadławienia, porażenia prądem elektrycznym, apteczka pierwszej pomocy.
6. Sport, gry i zabawy: planowanie zajęć sportowych, przygotowanie zajęć sportowych, przeprowadzenie zajęć sportowych, rodzaje zajęć sportowych, zasady obowiązujące w zajęciach sportowych, przykłady gier, przykłady zabaw, przykłady programów animacyjnych.
7. Gry i zabawy integracyjne: współpraca z partnerem, koordynacja ruchowa, wspólne rozwiązywanie problemów, zaufanie i współzawodnictwo.
8. Elementy dramy – działania parateatralne i sceniczne: inscenizacja, impostacja, adaptacja rzeczywistości na potrzeby sceniczne, kreacja postaci, działania grupowe.
9. Zajęcia taneczne: podstawowe kroki polki, podstawowe kroki rock’n’rolla, podstawowe kroki tańca „cha-cha”, zabawy taneczne dla dzieci.
10. Zajęcia plastyczne oraz zabawy z dziećmi: zajęcia na dworze, czy w domu?, zabawy plastyczne dla chłopców, zabawy plastyczne dla dziewczynek, zabawy plastyczne dla maluszków, zabawy plastyczne dla młodzieży, zabawy plastyczne dla grup mieszanych, zabawy „stacjonarne” z dziećmi.
11. Balonowe kreacje – warsztaty praktyczne: rodzaje balonów, przygotowanie do pracy, akcesoria, podstawowe figury, tworzenie prostych kreacji balonowych, tworzenie bardziej skomplikowanych kreacji balonowych.
12. Face Painting: podstawowa wiedza o farbach, kredkach, pędzlach, gąbeczkach, akcesoriach do makeup’u dla dzieci, na co uważać przy wyborze produktów do makeup’u dla dzieci, stosowanie, nakładanie, higiena, przechowywanie produktów do malowania, jak przygotować sobie stanowisko do pracy przy Face Paintingu, przyciąganie uwagi oraz uspakajanie dziecka, malowanie malutkich dzieci – jak „oswoić” je z farbkami, sposoby malowania i przykładowe wzory postaci oraz zwierzątek.
13. Zabawy z chustą.
14. Wielkie Bańki: technika wielkich baniek, pozyskiwanie płynu do wielkich baniek, wielkie bańki a otoczenie – co i jaki ma wpływ na powstawanie baniek, na co uważać?, jak samodzielnie zrobić przyrządy do wielkich baniek, wielkie bańki – jako udany pokaz, przygotowanie stanowiska do pracy z bańkami, kreatywne zastosowanie baniek.
15. Fotografowanie dzieci.
16. Podstawy opracowywania scenariuszy zajęć.  

Cele:
- zdobycie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z prowadzenia gier i zabaw dla dzieci oraz organizacji zajęć sportowych,
- nabycie kompetencji w zakresie organizacji i animowania czasu wolnego dzieci.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są nauczyciele, wolontariusze, opiekunowie, pracownicy świetlic, domów kultury, bibliotekarze, studenci oraz osoby poszukujące ciekawych i atrakcyjnych form pracy z dziećmi.  

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 24

Koszt: 450 zł