Kadra

Kadra Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom edukacyjnym.

Naszym zadaniem jest opracowywanie i realizowanie kursów, szkoleń i warsztatów spełniających najwyższe wymogi oraz standardy kształcenia. 

Pracujemy wykorzystując nowoczesne metody i techniki nauczania.

Nasi wykładowcy to specjaliści wielu dziedzin nauki, autorzy publikacji naukowych, podręczników metodycznych, programów i projektów edukacyjnych oraz scenariuszy zajęć.

Wykładowcy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

Przemysław Ziółkowski

Nauczyciel z pasji i pracoholik z wyboru. Wulkan pomysłów i idei, do których należą prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy Uniwersytet Dziecięcy, Przedszkole Akademickie, Żłobek oraz półkolonie naukowe dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawca Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz twórca jedynego w Polsce Inkubatora Samorządności Uczniowskiej. Lider kreatywnej edukacji. Doceniany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inne instytucje środowiska oświatowego. Ekspert MEN, trener w instytucjach szkoleniowych kadr oświaty oraz wykładowca w uczelniach wyższych. Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSG oraz Placówki Doskonalenia Nauczycieli. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dziesięciu książek - podręczników metodycznych dla nauczycieli i młodzieży akademickiej.

Alicja Kozubska

Zawodem nauczycielskim jestem „obciążona” genetycznie. Uzyskując tytuł magistra pedagogiki w zakresie resocjalizacji w WSP w Bydgoszczy miałam pełną gotowość do naprawiania najlepiej całego świata. Jako doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (obrona na Uniwersytecie Gdańskim) postanowiłam skupić się na jego wybranym fragmencie. Kształcenie innych spostrzegam wielowymiarowo:

  • jako szansę na własny ustawiczny rozwój (konieczny w tym zawodzie),

  • szansę wpływania na innych, pomagania im w wydobywaniu swoich potencjałów,

  • spotkanie z drugim człowiekiem, które dla każdej ze stron może okazać się ważne.

Jestem autorką 1 monografii, współautorką 2 książek, współredaktorką 3 publikacji zwartych i 56 artykułów i rozdziałów w książkach. Badawczo zajmuję się trzema obszarami: funkcjonowaniem rodziny, współpracą podmiotów edukacyjnych i uwarunkowaniami pracy nauczyciela.

Marta Herzberg

Jestem adiunktem w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Pedagogiem i socjoterapeutą. Opracowałam program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z klasy szkolnej z powodu zachowań antyspołecznych. Program spełnił kryteria jakości określone w „Systemie rekomendacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego” opracowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i uzyskał rekomendację na poziomie „Dobra praktyka”. Moje zainteresowania naukowe to: diagnostyka pedagogiczna (zwłaszcza diagnozowanie zagrożeń rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży), projektowanie i ewaluacja oddziaływań o charakterze profilaktyczno - wychowawczym adresowanych do grup ryzyka.

Beata Bonna

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autorką 3 monografii autorskich i jednej współautorskiej, redaktorem periodyku cyklicznie wydawanego przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Działam w licznych organizacjach i towarzystwach naukowych, należę do Zespołu Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej w Warszawie. Od wielu lat łączę intensywną działalność naukową z działalnością dydaktyczną w uczelni. Doświadczenia zawodowe zdobywałam także jako nauczyciel w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Obecnie pełnię również funkcję dyrektora Przedszkola Akademickiego „Uniwersytet Dziecięcy” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Moje zainteresowania naukowe sytuują się głównie w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Koncentrują się na problematyce rozwoju muzycznego dzieci oraz jego środowiskowych i pedagogicznych uwarunkowaniach. Istotny element tych zainteresowań stanowi teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona i możliwość jej wielowymiarowego adaptowania do polskiego systemu powszechnej edukacji muzycznej.

Remigiusz Koc

Jestem absolwentem studiów psychologicznych oraz politologicznych o specjalności dziennikarskiej. Kurt Lewin, światowej klasy psycholog, napisał w jednej ze swoich prac, że „nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra teoria”. Ta zasada jest mi szczególnie bliska. W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć wspólnie ze studentami szukamy konkretnych przykładów i zastosowań wiedzy psychologicznej. Dzięki temu, odnoszę wrażenie, że definicje, teorie, klasyfikacje psychologiczne itp. przestają być nudne, a zaczynają mieć sens. Lubię ludzi ciekawych świata i zadających trudne pytania. Dzięki temu psychologia przestaje być oczywista, przewidywalna, a zajęcia zamiast być monologiem wykładowcy stają się okazją do wspólnej dyskusji, a czasem także twórczego sporu. W ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli zajmuję się głównie prowadzeniem zajęć i szkoleń z obszaru tzw. stosowanej psychologii społecznej. Są to głównie zagadnienia związane z komunikacją międzyludzką, radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami, działaniem zespołowym, wykorzystaniem metod i technik perswazji itp. Staram się łączyć wiedzę psychologiczną z dorobkiem innych dyscyplin (socjologii, ekologii, ekonomii, politologii).

Anna Dudzic - Koc

Jestem absolwentką studiów psychologicznych o specjalności klinicznej, psychoterapeutką pracującą z osobami dorosłymi, członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.Prowadzę wykłady oraz zajęcia praktyczne m.in. z obszaru psychologii klinicznej, psychoterapii, metod psychoprofilaktyki. Staram się pokazywać, że w psychologii i psychoterapii istotne jest również uważne i otwarte podejście do drugiego człowieka – do jego potrzeb, myśli, sposobu odbioru rzeczywistości, czasami również lęków. Ich zrozumienie i powiązanie z rzetelną wiedzą psychologiczną otwiera bardzo często możliwość odpowiedniej pomocy pacjentowi lub klientowi.

Małgorzata Dysarz

Komunikacją społeczną zawodowo zajmuję się w praktyce i teorii od 25 lat. Najpierw - jako dziennikarka i wydawca programów informacyjnych i publicystycznych w TVP Bydgoszcz, zadawałam pytania i poszukiwałam na nie odpowiedzi. Potem - jako rzecznik prasowy Wojewody Kujawsko - Pomorskiego odpowiadałam na pytania, wyjaśniałam, tłumaczyłam i budowałam pozytywne relacje z otoczeniem społecznym. Te doświadczenia wykorzystałam w pracy wykładowcy i trenera. Ponad dwa tysiące godzin zrealizowanych ćwiczeń, warsztatów i szkoleń dało mi kolejne bodźce do rozwoju własnego i wypracowania wniosków na temat skuteczności komunikacji. Jestem autorką kilkunastu projektów społecznie zaangażowanych, strategii komunikacyjnych oraz skryptów dla studentów. Wierzę w dialog i relacje oparte na szacunku. Moja praca zawsze jest moją pasją.

Joanna Sikora

Ciekawi mnie Człowiek i jego prawda, czyli wszystko to, co kryje się za naszą fasadą. W swojej pracy lubię szukać autentyczności i naturalności, a także wspierać Innych w odkrywaniu siebie. Spotkania z uczestnikami warsztatów czy treningów, które prowadzę, często zaczynam od pytania: co w sobie lubisz i co jest dla Ciebie ważne? Świadomość mocnych stron i potrzeb traktuję niczym korzenie, które pozwalają nam rosnąć. Nie udzielam rad, nie pouczam, nie narzucam swojego zdania. Inspiruję do szukania własnej ścieżki. Pytania zadaję ludziom od 17 lat pracując w telewizji. Jestem także trenerką – absolwentką Podyplomowego Studium Coachingu przy SWPS i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego „INTRA” w Warszawie. Uczestniczyłam w wielu warsztatach i treningach rozwojowych (m.in. antystresowych, asertywności, kreatywności, pracy z ciałem) organizowanych między innymi przez warszawskie placówki: Laboratorium Psychoedukacji, Ośrodek „INTRA” czy Instytut Psychoimmunologii „IPSI”. Swoim doświadczeniem dzielę się chętnie i z zaangażowaniem.

Magdalena Markowska

Jestem psychologiem i certyfikowanym trenerem biznesu, wykładowcą akademickim i Dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Novamed w Brodnicy oraz założycielka firmy szkoleniowo-doradczej. Na co dzień pracuję z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, diagnozy i terapii behawioralnej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się ze studentami Wyższej Szkoły Gospodarki i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Naukowo związana jestem z Polską Akademią Nauk na której prowadzę badania w ramach studiów doktoranckich. Prywatnie jestem miłośniczką jazdy na nartach i muzyki rockowej.

Agnieszka Suchecka - Maklakiewicz

Jestem absolwentką prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, lecz zawód ten porzuciłam na rzecz psychologii, którą ukończyłam już jako mama trojga dzieci. Czułam, że tę dziedzinę muszę zgłębić. Później okazało się moim powołaniem do pracy z najmłodszymi i ich rodzicami. Zainteresowania rozwojem człowieka popchnęły mnie do nabywania wiedzy i warsztatu w zakresie kompetencji rodzicielskich, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II st.), umiejętnościach trenerskich. Jestem osobą lubiącą pracę z dziećmi, dbającą o ich prawidłowy, harmonijny rozwój, a także szeroką współpracę z Rodzicami. Kieruję się szacunkiem wobec innych, ich poglądów i decyzji. Sferą moich szczególnych zainteresowań jest psychologia emocji i motywacji, rozwojowa, wychowawcza i społeczna. Jako uczestnik szkoleń z zakresu diagnozowania niepowodzeń szkolnych (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk), oraz metod pracy nad wyrównywaniem deficytów realizuję się jako psycholog w Żłobku i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej WSG.

Anna Świtała - Wierzbicka

Byłam nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy Prowadziłam konwersatoria i laboratoria z przedmiotu „Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej” oraz zajęcia przygotowujące studentów do pracy z młodzieżą w zakresie edukacji seksualnej. Jestem certyfikowanym trenerem edukacji elementarnej. Realizowałam również warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkolnych współpracując z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Moje konsumenckie ABC”. Przez 4 lata byłam dyrektorem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy. Od 2010 roku kieruję Studium Podyplomowym Wyższej Szkoły Gospodarki, prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu pedagogiki i metodyki pracy wychowawczej.

Ewa Kaniewska - Mackiewicz

Będąc jeszcze licealistką interesowałam się pracą na rzecz Człowieka, jego potrzeb i problemów. Podejmując studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe spełniałam swoje marzenia. Przez ostatnie lata mojej pracy zawodowej, współpracowałam z osobami uzależnionymi, chorymi psychicznie, z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz z ich rodzinami. Praca ta nauczyła mnie ogromnej pokory i szacunku wobec ich codziennych trudów. Z kolei praca z dziećmi (dyrektor Żłobka Akademickiego WSG oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej WSG) uczy mnie codziennej radości z rzeczy małych, acz niezwykłych. W mojej pracy nauczyciela akademickiego zawsze staram się ukazać odbiorcom, że nie ma „uczniów trudnych”, są tylko okoliczności trudne, jest też ogromna potrzeba pomocy tymże dzieciom.