Komunikat w sprawie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

Zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. WSG dr Marek Chamot odwołał zajęcia dydaktyczne od 12 do 25 marca 2020 r. (zarządzenie do pobrania).