Budowanie relacji w szkole w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy

360 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Wyjaśnienie, czym jest przemoc, skąd się bierze agresja i czy można stworzyć szkołę bez przemocy.
2. Wprowadzenie do metody Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga.
3. Obserwacja a interpretacja, czyli jak osądy wpływają na postawy uczniów wobec szkoły i sam proces uczenia się?
4. „Czuję się przez nich ignorowany i niedoceniany”, czyli co uczniowie mają wspólnego z naszymi uczuciami i jak odróżnić myśli od uczuć? Co zyskamy, gdy weźmiemy odpowiedzialność za swoje uczucia i rozpoznamy swoje niezaspokojone potrzeby?
5. Potrzeba a strategia – gdzie jest źródło konfliktu i czy jest sens proponować jego rozwiązanie zanim skontaktujemy się z tym „co żywe/ważne tu i teraz” w uczniu?
6. Czym się różni prośba od żądania oraz jak przygotować się na to, gdy w odpowiedzi usłyszymy „nie”?
7. Jak słuchać z empatią, czyli przyczyniać się do budowania prawdziwej, bazującej na wzajemnym szacunku, relacji z uczniem? A także – jak dawać empatię samemu sobie, gdy podczas rozmowy z uczniem pojawiają się trudne emocje – gniew, złość czy frustracja?
8. Jak efektywnie udzielać informacji zwrotnej, czyli rozmawiać z uczniami i rodzicami tak, by nasze słowa budziły w nich chęć zmiany i wzmacniały wiarę we własne możliwości?
9. Jak stworzyć szkołę/klasę z żyrafim sercem, czyli jak przekazać uczniom ideę porozumiewania się bez przemocy?

Cele:
- zdobywanie wiedzy na temat nawiązywania i utrzymywania relacji z uczniami i rodzicami w oparciu o wzajemny szacunek,
- zdobywanie umiejętności odróżniania komunikatów, które blokują porozumienie i zastępowania komunikatami ułatwiającymi kontakt,
- zdobywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i ograniczania przemocy,
- kształtowanie umiejętności odczytywanie krytyki i zarzutów,
- kształtowanie umiejętności dbania o siebie w wyrażaniu uczuć i potrzeć oraz formułowaniu próśb,
- kształtowanie umiejętności wyrażania i przyjmowania odmowy bez frustracji,
- zdobywanie wiedzy na temat budowy bezpiecznej przestrzeni do nauki i rozwoju uczniów.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy i nauczyciele, którzy chcieliby wprowadzać w szkołach relacje oparte na wzajemnym szacunku, gdzie konflikty byłyby rozwiązywane poprzez docieranie do potrzeb w atmosferze zrozumienia i współpracy. Warsztaty mogą także zainteresować wszystkich, którzy uważają, że warto rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i chcą świadomie budować relacje z innymi ludźmi.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 360 zł