Trening zapamiętywania

450 24

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1.Pamięć krótkotrwała i pamięć długotrwała w ujęciu teoretycznym.
2. Rola i istota koncentracji uwagi i kreatywności w zapamiętywaniu.
3. Mnmotechniki stosowane w edukacji jako wzmacnianie pamięci dzieci, młodzieży oraz dorosłych – przedstawienie technik oraz sposobów ułatwiających zapamiętywanie.
4. Rola i istota kojarzenia oraz wyobrażenia w zapamiętywaniu.
5. Wykorzystanie metody łańcuszkowej w zapamiętywaniu długich list – omówienie techniki oraz jej etapów. Przedstawienie sytuacji, w których wykorzystanie tej metody staje się najbardziej efektywne.
6. Wykorzystanie metody umiejscowienia (lokalizacji) – omówienie techniki oraz jej etapów. Przedstawienie sytuacji, w których wykorzystanie tej metody staje się najbardziej efektywne.
7. Wykorzystanie metody symboli – omówienie techniki oraz jej etapów. Przedstawienie sytuacji, w których wykorzystanie tej metody staje się najbardziej efektywne.
8. Przedstawienie techniki nielinearnego notowania – minp mapping. Omówienie techniki oraz jej etapów. Przedstawienie sytuacji, w których wykorzystanie tej metody staje się najbardziej efektywne.
9. Praktyczne wykorzystanie technik zapamiętywania – ćwiczenia.

Cele:
- przedstawienie najważniejszych mnemotechnik rozwijających zdolność zapamiętywania różnego typu informacji,
- wzmacnianie sprawności i precyzji myślenia,
- wzmacnianie umiejętności kojarzenia faktów i koncentracji uwagi,
- wzmacnianie umiejętności wykonywania zadań pod presją czasu,
- wzbogacanie warsztatu pracy o metody i techniki ułatwiające zapamiętywanie.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy i nauczyciele, którzy chcieliby udoskonalić własne umiejętności zapamiętywania i porządkowania informacji. Szkolenie jest także adresowane do osób, których praca zawodowa wymaga łączenia i zapamiętywania dużych ilości informacji. Wiedza i umiejętności wynikające ze szkolenia pozwolą na utrzymanie sprawności umysłowych na wysokim poziomie, co podnosi jakość i skuteczność codziennej pracy.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 24 

Koszt: 450 zł