Savoir vivre w szkole

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Savoir vivre – znaczenie i geneza terminu.
2. Savoir vivre w życiu codziennym: zasady współżycia społecznego.
3. Savoir vivre w szkole: komunikacja werbalna i niewerbalna – gesty: mowa ciała, kultura bycia, kultura ubioru i wyglądu (dress code), higiena osobista, kultura zdrowotna i fizyczna, kultura spożywania posiłków.
4. Savoir vivre w życiu zawodowym – jak należy zachować się wobec szefa oraz współpracowników. Precedencja – protokolarny porządek pierwszeństwa.
5. Savoir vivre wobec kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych.
6. Savoir vivre w restauracji, podczas wizyty, na przyjęciu (prywatnym oraz służbowym), jak również podczas konferencji. Organizacja spotkań towarzyskich oraz lunchów – kultura przyjmowania gości.
7. Zasady savoir vivre w krajach europejskich i na świecie.
8. Gafy, nietakt, faux pas – jak ich unikać oraz jak z nich wybrnąć?

Cele:
- uporządkowanie wiedzy na temat zasad odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dnia codziennego oraz sytuacjach zawodowych,
- zdobywanie umiejętności kreowania, nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji społecznych,
- budowanie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze znajomości zasad savoir vivre.  

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy oraz nauczyciele, którzy współtworzą normy i zasady etykiety we własnym otoczeniu, w tym w placówce oświatowej. Tematyka szkolenia wzmocni znajomość zasad obowiązujących w relacjach oficjalnych, formalnych, wobec przełożonych a także w kontekście organizacji imprez oraz spotkań zarówno służbowych, jak i okolicznościowych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł