Efektywna komunikacja w szkole

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Uwarunkowania i specyfika komunikacji w procesie wychowania i kształcenia.
2. Kompetencje komunikacyjne jako składnik kompetencji społecznych.
3. Warunki procesu porozumiewania się.
4. Efektywne i aktywne słuchanie oraz inne techniki komunikacyjne.
5. Zasady efektywnej komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, nauczycielem a rodzicem.
6. Bariery komunikacyjne.
7. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela a proces porozumiewania się w klasie i szkole.
8. Zasady i techniki efektywnej komunikacji w szkole.

Cele:
- uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących komunikacji i technik porozumiewania się,
- podniesienie kompetencji komunikacyjnych ułatwiających skuteczne porozumiewanie się z uczniami i rodzicami.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest zarówno do nauczycieli, jak i do dyrektorów szkół, których codzienna praca ma wymiar komunikacyjny. Wzbogacenie własnego warsztatu o metody i techniki skutecznego porozumiewania się stanowi warunek efektywności procesów dydaktycznych oraz wychowawczych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 8

Koszt: 290 zł