Negocjacje i mediacje

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Negocjacje – wyjaśnienie pojęcia, style i techniki negocjacyjne.
2. Mediacje – wyjaśnienie pojęcia, style i techniki mediacyjne.
3. Czemu służą negocjacje i mediacje?
4. Zasady negocjacji i mediacji – czyli w jaki sposób nawiązać i prowadzić skuteczną komunikację w sytuacjach ekstremalnych – ćwiczenia grupowe.
5. Negocjacje a mediacje – podobieństwa i różnice.
6. Cechy profesjonalnego negocjatora oraz mediatora.
7. Konflikt – rodzaje i źródła.
8. Negocjacje i mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów.
9. Czym jest manipulacja i w jaki sposób można się przed nią chronić?
10. Negocjacje i mediacje w polskim prawie karnym.
11. Negocjacje i mediacje w praktyce – analiza doświadczeń.

Cele:
- przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z negocjacjami i mediacjami,
- przekazanie wiedzy dotyczącej konfliktów oraz manipulacji,
- kształtowanie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych, jako dialogowych form rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do porozumienia,
- przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań prawnych negocjacji i mediacji.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami kursu są w szczególności osoby, które w codziennej pracy wykorzystują techniki negocjacji i mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów. Szkolenie kierowane jest także do dyrektorów i nauczycieli, którzy mogą wykorzystywać negocjacje i mediacje w celu rozwiązywania konfliktów uczniowskich, nauczycielskich oraz z rodzicami. Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji i mediacji będą przydatne na wielu płaszczyznach życia zawodowego i osobistego.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł