Kurs szybkiego czytania

450 24

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Umiejętność szybkiego czytania w ujęciu teoretycznym.
2. Rola i istota treningu wzroku w szkoleniu i pogłębianiu umiejętności szybkiego czytania.
3. Istota i rola zdolności percepcyjnej i koncentracji uwagi w umiejętności szybkiego czytania jak również w uczeniu się i zapamiętywaniu.
4. Elementy treningu pamięci.
5. Techniki sprawnego i efektywnego uczenia się (np. metoda nielinearnego notowania – „mapy myśli”).
6. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej wpływające na efektywną pracę mózgu.
7. Ćwiczenia typu Alfabet Games – działające energetyzująco oraz korzystnie na poprawę nastroju.
8. Ćwiczenia relaksujące i minimalizujące stres.
9. Ćwiczenia szybkiego czytania (m.in. antyregresyjne, antyfonetyzacyjne, antycypacyjne, pola widzenia, rozwijające umiejętności językowe, zdolności rozumienia oraz zapamiętywania szybko czytanych tekstów).
10. Trening podstawowych i zaawansowanych technik szybkiego czytania.  

Cele:
- przyspieszenie tempa czytania (3 – 6 – krotnie),
- przedstawienie strategii czytelniczych usprawniających szybsze i efektywniejsze czytanie,
- eliminacja błędów czytelniczych,
- zwiększenie poziomu zrozumienia i zapamiętywania czytanego tekstu,
- kształtowanie umiejętności przyswajania czytanego tekstu, koncentracji uwagi przy wykonywaniu zadania, a jednocześnie zachowania podziału uwagi na bodźce zewnętrzne.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, którzy chcieliby pozyskać wiedzę oraz umiejętność szybkiego czytania, a jednocześnie polepszyć pamięć oraz poziom rozumienia czytanego tekstu. Adresatami szkolenia są także osoby, których praca zawodowa wymaga szybkiego przyswajania dużej ilości treści pisanych, jak również osoby, które chciałyby nabyć lub wzmocnić umiejętność koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Szkolenie może także zainteresować ogólnie miłośników literatury różnego typu.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Test sprawdzający umiejętność szybkiego czytania.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 24 

Koszt: 450 zł