Wspieranie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Specyfika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Specyfika pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo.
3. Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
4. Rola i zadania nauczyciela w pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo.
5. Praca z dzieckiem 6 – letnim w klasie pierwszej.
6. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka 6 – letniego.
7. Tworzenie scenariuszy zajęć stymulujących rozwój dziecka.
8. Kompetencje nauczyciela – wychowawcy.  

Cele:
- wzbogacanie wiedzy w zakresie zaczerpniętych z psychologii rozwojowej teoretycznych podstaw dotyczących wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- rozwijanie umiejętności uczestników szkolenia dotyczących pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo,
- rozwijanie umiejętności dotyczących pracy z dzieckiem 6 – letnim w klasie pierwszej,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł