Konferencja Montessorii

Udział w konferencji pokaże Tobie, w jaki sposób możesz obserwować ważne sygnały wysyłane do rodzica i nauczyciela przez dziecko z problemami rozwojowymi. Spotkasz specjalistów, którzy wprowadzą Cię w tematykę ryzyka depresji, zaburzeń sensomotorycznych (czyli popularnej Integracji Sensorycznej, oraz adaptacji pracy z materiałami Montessori dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • 08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:00 - 09:15 Otwarcie konferencji, omówienie programu
 • 09:15 - 09:45 Wykład plenarny (inauguracyjny) – dr Małgorzata Miksza „O integracji w pedagogice Montessori”
 • 09:45 - 10:00 Wykład – dr Maria Czaińska „Co w trawie piszczy.... czyli jak patrzeć, żeby zobaczyć. O co zapytać pediatrę, gdy mamy wrażenie, że dziecko nie rozwija się harmonijnie"
 • 10:00 - 10:20 Przerwa kawowa
 • 10:20 - 10:50 Wykład - mgr Karolina Ryndak–Kozik „Zaburzenia rozwoju mowy i ich wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i relacje społeczne dziecka”
 • 10:50 - 11:20 Wykład - mgr Elżbieta Turz – Baran „Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój i zachowanie dziecka”
 • 11:20 - 11:30 Podział uczestników na trzy grupy warsztatowe i przejście do sal (każdy uczestnik będzie brać udział w trzech spotkaniach warsztatowych)
 • 11:30 - 12:30 Warsztaty edukacyjne – cz. 1. (równolegle):
  • 1) warsztat logopedyczny - mgr Karolina Ryndak–Kozik „Wpływ metody Montessori na profilaktykę ryzyka dysleksji”
  • 2) warsztat z integracji sensorycznej - mgr Elżbieta Turz–Baran „Jak rozpoznać zaburzenia sensomotoryczne u dziecka i jak wspomagać je w życiu codziennym”
  • 3) warsztat z metody Montessori - mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska, mgr Magdalena Stachowiak „Jak adaptować materiały Montessori do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi?”, „Jak różnicować ofertę tematyczną (na przykładzie materiału Cztery pory roku)?”
 • 12:30 - 13:15 Przerwa na lunch
 • 13:15 - 14:15 Warsztaty edukacyjne – cz. 2. (zmiana grup)
 • 14:15 - 15:15 Warsztaty edukacyjne – cz. 3. (zmiana grup)
 • 15:15 - 16.00 Zakończenie konferencji, panel dyskusyjny

KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty uczestnictwa w warsztatach wynoszą 250 zł i obejmują: materiały konferencyjne, poczęstunek, lunch.

TERMINARZ KONFERENCJI
Zgłoszenie udziału w Konferencji - przesłanie karty uczestnictwa pocztą elektroniczną do 15.03.2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatora (z dopiskiem „Konferencja Montessori”) do 25.03.2020 r.
Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
Numer konta: 58 1050 1139 1000 0090 3210 1678

PRZEWIDUJEMY OKOŁO 100 MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW O UCZESTNICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

KONTAKT
CUD Montessori II Szkolenia Konsultacje
60-683 Poznań, ul. Wiedeńska 2
ewa_wieczorowska@centrummontessori.pl
Ewa Nikołajew-Wieczorowska – +48 729 498 270

MIEJSCE KONFERENCJI
Sale Omega – Sale Szkoleniowe i Konferencyjne
60-529 Poznań, ul. J. H. Dąbrowskiego 79A