Przestępstwa seksualne wobec małoletnich

Placówka Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zapraszają pracowników oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz terapeutów na szkolenie „Przestępstwa seksualne wobec małoletnich – rozpoznawanie, zapobieganie, reagowanie”, które odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w godz. 9:00 - 16:00.

 

Cele oraz program szkolenia w załączniku [tutaj].

Koszt: 159  99 zł/ osobę

Zapisy: