Aktualności

20 stycznia 2017NOWY ROK - NOWE KOMPETENCJE

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców szkół oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych do zdobycia nowych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. 

szczegóły
16 grudnia 2016VOUCHER SZKOLENIOWY

Oferta specjalna dla szkół i placówek oświatowych – VOUCHER szkoleniowy

W ramach doskonalenia, dokształcania i podnoszenia poziomu kompetencji pracowników oświaty  oferujemy Państwu możliwość zakupu VOUCHERA na szkolenie Rady Pedagogicznej lub szkolenie dla wybranej grupy nauczycieli/pracowników. Główną zaletą VOUCHERA jest możliwość efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia w danym okresie rozliczeniowym. 

szczegóły
8 grudnia 2016POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE DLA NAUCZYCIELI W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA

W dniach 6 - 7 grudnia zrealizowaliśmy szkolenie dla Kuratorium Oświaty w Gorzowie, na temat: "Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli w świetle znowelizowanych przepisów prawa". Szkolenie było skierowane do nauczycieli pełniących funkcję rzeczników dyscyplinarnych i nauczycieli skierowanych do prac w komisjach dyscyplinarnych dla nauczycieli.

szczegóły

ODWOŁANE ZAJĘCIA 25.02.2019 r.!
Międzywydziałowe Studium Podyplomowe informuje, że zajęcia z przedmiotu EMISJA GŁOSU 25 lutego 2019 r. zostają odwołane.