Aktualności

10 października 2019DOBRE PRAKTYKI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 WSPARCIEM DLA RODZICÓW

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego oraz osoby, której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

szczegóły
17 września 2019UWAGA! ZMIANY W REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE 2019/2020!

ZMIANY NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO!!!

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) o przyjęcie na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego na rok akademicki 2019/2020 mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają lub najpóźniej z dniem 30 czerwca 2020 roku będą mieć ukończone studia wyższe.

 

 

szczegóły
18 lipca 2019REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 !

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE  Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 2019/2020! Zapraszamy chętnych, którzy chcą uzyskać wymagane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach i placówkach oświatowych. Studia trwają 3 semestry i realizowane są trybie wieczorowym lub zaocznym. Zapisy trwają do 31 października 2019 r. !

szczegóły