Aktualności

16 grudnia 2016VOUCHER SZKOLENIOWY

Oferta specjalna dla szkół i placówek oświatowych – VOUCHER szkoleniowy

W ramach doskonalenia, dokształcania i podnoszenia poziomu kompetencji pracowników oświaty  oferujemy Państwu możliwość zakupu VOUCHERA na szkolenie Rady Pedagogicznej lub szkolenie dla wybranej grupy nauczycieli/pracowników. Główną zaletą VOUCHERA jest możliwość efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia w danym okresie rozliczeniowym. 

szczegóły
8 grudnia 2016POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE DLA NAUCZYCIELI W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA

W dniach 6 - 7 grudnia zrealizowaliśmy szkolenie dla Kuratorium Oświaty w Gorzowie, na temat: "Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli w świetle znowelizowanych przepisów prawa". Szkolenie było skierowane do nauczycieli pełniących funkcję rzeczników dyscyplinarnych i nauczycieli skierowanych do prac w komisjach dyscyplinarnych dla nauczycieli.

szczegóły
8 grudnia 2016ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI

Cel jest jeden - pokaż jak wielobarwna kulturowo i językowo jest Europa. Opowiedz o tym słowami, fotografią lub obrazkiem i wygraj: wycieczkę do Brukseli lub Strasburga, modny gadżet elektronicznymultimedialne narzędzia do nauki języków obcych i gry europejskie! Weź udział w tegorocznej edycji konkursów "Zjednoczeni w różnorodności".

szczegóły